Van advies naar droomhuis

thuis in wonen logo

Artikel 1 – Algemeen
Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres) worden door u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Wij zijn op grond van voornoemde wet de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De navolgende artikelen informeren u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze verklaring ziet enkel op deze website en niet op eventuele websites van derden waar wij naar toe linken.

Artikel 2 – Klantinformatie
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zonder wettelijke grondslag of verplichting worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

Artikel 3 – Rechten
U heeft ten alle tijden het recht op inzage, wijziging en correctie van uw verzamelde gegevens. U kunt een verzoek hiertoe indienen via mail: thuisinwonen@tulpmakelaars.nl

Artikel 4 – Webanalyse met Google Analytics
Deze website maakt met uw toestemming gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

De verkrijging en verwerking van uw IP-adres door Google Analytics, kunt u ten alle tijden voor toekomstige verkrijging en verwerking blokkeren. Meer informatie vindt u hier.

Artikel 5 – Informatie over cookies
(1) Voor het verbeteren van onze website, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst) bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Sommige cookies, zogenaamde sessie cookies worden na het sluiten van de browser weer verwijderd. Andere cookies, de zogenaamde permanente/ tracking cookies, worden met uw toestemming door uw browser blijvend op uw computer opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend bezoek en kunnen er bijvoorbeeld gepersonaliseerd reclameboodschappen worden getoond.

(2) U kunt uw browser vooraf zo instellen dat u cookies blokkeert. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de website niet optimaal functioneert.

Artikel 6 – Social plugins van Facebook
Met uw toestemming maken wij gebruik van social plugins van facebook.com, aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De plugins zijn te herkennen aan het Facebook logo of door de toevoeging “Facebook Social Plugin” Als u bijvoorbeeld de “vind ik leuk” button aanklikt of ergens een commentaar op geeft wordt de desbetreffende informatie van uw browser direct aan Facebook overgedragen en daar ook opgeslagen. Details over hoe facebook omgaat met de verworven gegevens en persoonsgegevens in het algemeen, kunt u vinden op: http://www.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook gegevens verzamelt, zult u zich voor het bezoek aan onze website uit moeten loggen bij Facebook.

Artikel 7 – Social plugins van X
Wij maken voor het gebruik van X en de Re-Tweet-Functie gebruik van zogenaamde “social plugins” van X, aangeboden door Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Als u gebruik maakt van de Re-Tweet-Functie, worden met uw toestemming de door u bezochte websites aan derde partijen bekend gemaakt en met uw X-account verbonden. Details over de omgang en verwerking van uw gegevens door X alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonsgegevens kunt u via de privacy voorwaarden en verklaringen van X vernemen.

Artikel 8 – Emails
U ontvangt van ons een nieuwsbrief waarvoor u zich op elk moment kunt afmelden. De toestemming tot het versturen heeft u gegeven via de website of bijvoorbeeld vanuit ons adviesgesprek.

U kunt de toestemming tot versturen ten alle tijden voor toekomstige nieuwsbrieven en mailings intrekken. Dat kan via een afmeldlink die in elke nieuwsbrief of email staat, maar u kunt ook zelf een email sturen naar thuisinwonen@tulpmakelaars.nl met het verzoek tot afmelden.

Disclaimer thuisinwonen.nl
Voor alle duidelijkheid wijst thuisinwonen ten aanzien van deze website (’thuisinwonen.nl’) op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van thuisinwonen.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van website.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Ondanks de constante zorg en aandacht die website.nl aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. website.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van thuisinwonen.nl, welke geen eigendom zijn van thuisinwonen.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. thuisinwonen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van thuisinwonen.nl.
thuisinwonen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult door een arts of bevoegd behandelaar. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelende arts of huisarts.

Verbeteringen en suggesties
thuisinwonen.nl stelt het zeer op prijs indien u taalfouten of onjuistheden wilt melden.
Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die thuisinwonen.nl naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door thuisinwonen.nl vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.

Cookie verklaring
Ons kantoor gebruikt cookies om onze website te verbeteren en u op het juiste moment de juiste teksten en inhoud op onze website te laten zien.